Profil

Profil společnosti

Florian servis s.r.o. je jednou z mnoha stavebních společností v ČR s ryze českým kapitálem působící v silničním a pozemním stavitelství, realizující stavby dopravní, pozemní a inženýrské. Dále se společnost podílí na vybavování Sborů dobrovolných hasičů ochrannými pomůckami a zbožím pro zabezpečení zásahové a sportovní činnosti. 

Při své činnosti se společnost opírá o organizaci řízení s delegovanou odpovědností a vysokým podílem jednotlivých zaměstnanců na úspěchu celé firmy.

Historie společnosti

Společnost Florian servis s.r.o. vznikla 15.7.2009 sloučením společností Černý Josef stavitel a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresního sdružení hasičů Plzeň – jih. Tímto došlo k propojení stavební, obchodní a poradenské činnosti v oblasti Požární ochrany a BOZP.

Předmět činnosti

Florian servis s.r.o je stavební a obchodní společnost jejíž hlavní činností jsou například:

 • Výstavba, opravy a rekonstrukce chodníků, zpevněných ploch
 • Výstavba, opravy a rekonstrukce mostních objektů, lávek, propustků, opěrných zdí, betonových a železobetonových konstrukcí
 • Zemní práce, dlažby a obrubníky
 • Výstavba, opravy a rekonstrukce budov 
 • Zabezpečení školení a činnosti v oblasti Požární ochrany
 • Zabezpečení školení a činnosti v oblasti BOZP
 • Zabezpečení činnosti koordinátora BOZP na stavbách dle zákona 309/2006 Sb.  
 • Pronájem trubkového lešení včetně montáže a demontáže
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Zabezpečení výkonu Technického dozoru investora
 • Provedení protipožárních nátěrů na dřevo a ocel

Společnost ve svém dalším rozvoji připravuje činnosti tak, aby byly vždy uspokojeny náročné požadavky všech zákazníků a obchodních partnerů.

Společnost trvale dbá na: 

 • Bezpečnost svých zaměstnanců
 • Ohleduplnost vůči životnímu prostředí
 • Kvalitu prováděných prací a činností

Dlouholeté zkušenosti, praktické dovednosti a v neposlední řadě členství vedoucích pracovníků v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jsou zárukou pro všechny naše investory. 


 

Certifikace

Osvedceni Osvedceni_02 Pojisteni Osvedceni_03 Osvedceni_04 Certifikat Osvedceni_05